[Archiwalny] Przełącznik L3 i serwer zarządzający

Firma ComNet Multimedia Sp. z o.o., zaprasza do złożenia oferty handlowej w postępowaniu na dostarczenie przełącznika L3 i serwerów zarządzających.

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu: „Szerokopasmowy Wieruszów - budowa sieci światłowodowej na terenie powiatu Wieruszowskiego”  ramach działania 8.4. „Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne –zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Zapytanie ofertowe

Ofertę należy przesłać w terminie do 31.10.2013 r.


Aktualizacja: środa, 6, listopad 2013 11:39

Wybór oferty zgodnie z zapytaniem ofertowym nr 1/10/ZS/2013

Po dokonaniu oceny złożonych ofert, zgodnie z podanymi kryteriami wykazano, że najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma IT Comp sp. z o.o., ul. Piłsudskiego 733, 42-400 Zawiercie

Dziękujemy za złożenie ofert.