[Archiwalny] Obudowa złącza kablowego ZK-1, płyty oraz fundamentu ZK 1NT

Firma ComNet Multimedia Sp. z o.o., zaprasza do złożenia oferty handlowej w postępowaniu na dostawę 10 zestawów składających się z Obudowy złącza kablowego ZK-1, płyty oraz fundamentu ZK 1NT.

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu: „Szerokopasmowy Wieruszów - budowa sieci światłowodowej na terenie powiatu Wieruszowskiego”  ramach działania 8.4. „Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne –zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Zapytanie ofertowe

Ofertę należy przesłać w terminie do 14.04.2014 r.


Aktualizacja: poniedziałek, 14, kwiecień 2014 15:47

Wybór oferty zgodnie z zapytaniem ofertowym nr 1/04/B/2014

Po dokonaniu oceny złożonych ofert, zgodnie z podanymi kryteriami wykazano, że najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma EUROLEX Dawid Krupa, Piłsudskiego 165a, 33-200 Dąbrowa Tarnowska

Dziękujemy za złożenie ofert.