[Archiwalny] Budowa linii światłowodowej napowietrznej - projekt

Firma ComNet Multimedia Sp. z o.o., zaprasza do złożenia oferty handlowej na projekt napowietrznej sieci światłowodowej.

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu: „Szerokopasmowy Wieruszów - budowa sieci światłowodowej na terenie powiatu Wieruszowskiego”  ramach działania 8.4. „Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne –zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Zapytanie ofertowe

Ofertę należy przesłać w terminie do 16.01.2014 r.


Aktualizacja: piątek, 17, styczeń 2014 08:23

Wybór oferty zgodnie z zapytaniem ofertowym nr 1/01/DPN/2014

Po dokonaniu oceny złożonych ofert, zgodnie z podanymi kryteriami wykazano, że najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych, ul. Cichy Zaułek 3, 63-600 Kępno

Dziękujemy za złożenie ofert.