[Archiwalny] Zakup światłowodów

Firma ComNet Multimedia Sp. z o.o., zaprasza do złożenia oferty handlowej na dostawę kabli światłowodowych.

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu: „Szerokopasmowy Wieruszów - budowa sieci światłowodowej na terenie powiatu Wieruszowskiego”  ramach działania 8.4. „Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne –zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Zapytanie ofertowe

Ofertę należy przesłać w terminie do 23.05.2014 r.


Aktualizacja: piątek, 23, maj 2014 14:17

Wybór oferty zgodnie z zapytaniem ofertowym nr 1/05/ZS/2014

Po dokonaniu oceny złożonych ofert, zgodnie z podanymi kryteriami wykazano, że najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma SPEED COMP Paweł Hada, Westerplatte 33, 42-400 Zawiercie

Dziękujemy za złożenie ofert.