[Archiwalny] Prace związane z dzierżawą kanalizacji Orange Polska

Firma ComNet Multimedia Sp. z o.o., zaprasza do złożenia oferty handlowej na prace związane z dzierzawą kanalizacji Orange Polska.

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu: „Szerokopasmowy Wieruszów - budowa sieci światłowodowej na terenie powiatu Wieruszowskiego”  ramach działania 8.4. „Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne –zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Zapytanie ofertowe

Ofertę należy przesłać w terminie do 03.02.2014 r.


Aktualizacja: poniedziałek, 03, luty 2014 15:45

Wybór oferty zgodnie z zapytaniem ofertowym nr 1/01/PO/2014

Po dokonaniu oceny złożonych ofert, zgodnie z podanymi kryteriami wykazano, że najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma PROFIT Mariusz Lekston, Będzińska 8/28, 41-200 Sosnowiec.

Dziękujemy za złożenie ofert.