[Archiwalny] Zakup sprzętu 2015

Firma ComNet Multimedia Sp. z o.o., zaprasza do złożenia oferty handlowej w postępowaniu na realizację zamówienia na zakup sprzętu: splitery, gniazda światłowodowe, patchcordy i mufy przyłączeniowe zgodnie z specyfikacją zawartą w Zapytaniu Ofertowym.

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu: „Szerokopasmowy Wieruszów - budowa sieci światłowodowej na terenie powiatu Wieruszowskiego”  ramach działania 8.4. „Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne –zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Zapytanie ofertowe

Ofertę należy przesłać w terminie do 23.01.2015 r.


Aktualizacja: poniedziałek, 26, styczeń 2015 09:14

Wybór oferty na zakup sprzętu zgodnie z zapytaniem ofertowym z dnia 07.01.2015

Po dokonaniu oceny złożonych ofert, zgodnie z podanymi kryteriami wykazano, że najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma XBEST.PL MEDIA S.C., ul. św. Józefa 141D, 44-200 Rybnik

Dziękujemy za złożenie ofert.